Maciej Nowiński

CHIRURGIA SZCZĘKOWO - TWARZOWA | IMPLANTOLOGIA

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako konsultant implantologiczny Keystone Dental oraz na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie skończył specjalizację z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. W 2010 ukończył Studium Doktoranckie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant implantologiczny oraz certyfikowany implantolog Biomet 3i. W 2015 roku rozpoczął prestiżowe studia podyplomowe Linhart Implant Continuum Education NYU odbywające się w Collage of Dentistry New York University w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi szkolenia i kursy z zakresu implantologii oraz sterowanej regeneracji kości. W codziennej praktyce zajmuje się usuwaniem zębów, resekcją wierzchołków korzeni, zabiegami przedimplantacyjnymi oraz implantacją zębów.

Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W 2013, 2014 oraz 2015 roku otrzymał prestiżową nagrodę Platinum Preferred Award za wkład w rozwój implantologii, która jest corocznie przyznawana 700 lekarzom w 70 krajach.

Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z dziedziny implantologii, sterowanej regeneracji kostnej oraz protetyki potwierdzonych dyplomami i certyfikatami. Jest autorem, a także współautorem publikacji oraz doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej. Publikacje: The application of bone morphogenetic proteins in maxillofacial procedures; Wykorzystanie przeszczepów kości korowo-gąbczastej z nasady bliższej kości piszczelowej oraz fibryny bogatopłytkowej (PRF) do wypełniania dużych ubytków kości żuchwy. W Dentium zajmuje się implantologią, protetyką na implantach oraz chirurgią przedimplantacyjną.

Zobacz certyfikaty naszego eksperta

Stowarzyszenia, do których należy ekspert

Przeczytaj artykuły z poradami ekspertów

Celem przyświecającym założycielom kliniki Dentium było rozwiązywanie problemów z uzębieniem Pacjentów, bez względu na ich…

Wystąpienie bólu to bardzo wyraźny sygnał, iż w jamie ustnej pojawiły się niepokojące zmiany. Chociaż…

Obecna stomatologia dynamicznie rozwija się. Leczenie, które kilka lat temu było niemożliwe lub wiązało się…

średnia ocena
4.7 / 5