W chirurgii stomatologicznej priorytetem jest precyzja zabiegu oraz szybka regeneracja tkanek w okolicy pozabiegowej. Proces rekonwalescencji można przyspieszyć przez wykorzystanie naturalnego, autogennego materiału pozyskiwanego z krwi pacjenta. Jest to PRF (Platelet Rich Fibrin), czyli fibryna bogatopłytkowa – biomateriał, zawierający szereg czynników przyśpieszających proces gojenia tkanek miękkich, stymulujących wzrost i regenerację tkanki kostnej. Jego właściwości wynikają z faktu, iż w odpowiednim czasie uwalnia on zawarte w sobie czynniki wzrostu, cytokiny oraz wzmaga migrację komórek macierzystych do miejsca uszkodzenia. Dodatkową zaletą jest to, że neutralny immunologicznie materiał pozwala uniknąć ryzyka reakcji uczuleniowej.

 • I-PRF oraz A-PRF

  W wyniku zastosowania właściwych procesów może powstać fibryna w formie płynnej frakcji I-PRF lub zaawansowanej A-PRF.
  I-PRF – przyjmuje płynną postać, dzięki czemu łatwo ją wprowadzić w trudno dostępne miejsca. W połączeniu z materiałem kościozastępczym daje zwarty, elastyczny materiał do formowa przeszczepu kostnego.
  A-PRF– przyjmuje postać galaretkowatej, elastycznej masy dającej się formować jako np.:
  -membrany – nakładane bezpośrednio wokół implantów – w celu szybszej regeneracji tkanek:
  -korki – do wypełnienia zębodołów poresekcyjnych – w celu szybszego gojenia zębodołu i zmniejszenia bólu po ekstrakcji zęba.
  W przypadkach użycia większej ilości biomateriału istnieje możliwość łączenia A-PRF z I-PRF. Pociętą membranę (A-PRF) łączy się z większą ilością płynnej fibryny (I-PRF) i wykorzystuje podczas:
  • obszernych zabiegów implantologicznych;
  • rozległych zabiegów regeneracji kości;
  • przeszczepu kości oraz podnoszenia dna zatoki.

 • Wskazania do zastosowania PRF w zabiegach stomatologicznych

  • zaopatrzenie zębodołów poekstrakcyjnych (także z dodatkową augmentacją);
  • sinus lift;
  • implantologia;
  • przeszczepy kości i tkanek miękkich;
  • zabiegi periodontologii;
  • sterowana regeneracja tkanek.

 • Zalety PRF

  • przyspieszony proces gojenia tkanek przyzębia oraz zmienionych chorobowo miejsc w jamie ustnej;
  • przyspieszona regeneracja tkanek wokół wstawionych implantów;
  • odbudowa tkanek miękkich i ubytków kostnych;
  • zmniejszenie dolegliwości bólowych po zabiegach chirurgicznych;
  • utrzymanie struktur tkankowych w okolicy zębodołu poekstrakcyjnego.

 • Bezpieczeństwo stosowania PRF

  Zabiegi chirurgii stomatologiczno-implantologicznej z wykorzystanie fibryny bogatopłytkowej, przy przestrzeganiu procedur sterylności, są w pełni bezpieczne. Frakcje A-PRF oraz I-PRF są pozyskiwane z krwi własnej Pacjenta, dlatego wyklucza się ryzyko:
  • nietolerancji;
  • alergii;
  • reakcji immunologicznych;
  • transmisji wirusowych.

 • Wskazówki przed i pozabiegowe z wykorzystaniem fibryny

  • w ciągu dnia, przed zabiegiem należy wypić koło 1,5 litra wody;
  • nie stosować niesteroidowych leków przeciwzapalnych przed zabiegiem i 7 dni po nim;
  • w przypadku konieczności, stosować jedynie leki przeciwbólowe wskazane przez stomatologa.

średnia ocena
4.7 / 5